Tuesday, January 4, 2011

The Little Match Girl / The Story Behind The Picture

Po raz pierwszy z freelensing natknąłem się na fotoblogi jakiś rok temu. Od razu podłapałem temat wykorzystując do eksperymentu obiektyw pentacon 50mm f1.8. Wyniki moich pierwszych prac były na tyle zadowalające że jedno z moich zdjęć trafiło na powyższy blog na którym obszerniej opisano tą technikę.


 The first time I came across a freelensing at fotoblogia.pl a year ago. Immediately i start the experiment using my old Pentacon 50mm f1.8 lens. The results of my first works were so satisfactory that one of my photos were sent to the above site on which more fully describes this technique. 


 Lewitujące szklo wciągnęło mnie na parę dobrych miesięcy i to ta oldschoolowa technika zmobilizowała mnie do zbudowania pierwszego obiektywu typu tilt-shift (oraz dwukrotne nagłe spotkanie mego pentacona z betonem) I tak właśnie powstała wersja 1.0: 


 Levitating glass (freelensing) sucked me for a couple of good months and then this old school technique mobilized me to build my first type of  tilt-shift lens (and because pentacon sudden encounter with the concrete, twice) And so it was bulid version 1.0: